Khoá học ngành Spa - làm đẹp

Đối tượng:

Thời gian học:

Hình thức học:

Khai giảng gần nhất :

Địa Điểm :

Đối tượng:

Học viên mong muốn trở thành một Chuyên viên Chăm sóc Mẹ Bầu – Sau Sinh

Thời gian học:

1-2 Tháng

Hình thức học:

Online/ Offline

Khai giảng gần nhất :

25/7/2023

Địa Điểm :

Hà Nội , Hồ Chí Minh

Đối tượng:

Học viên mong muốn mở spa và chủ spa muốn hệ thống hoá quy chuẩn và vận hành spa chuyên nghiệp

Thời gian học:

3 ngày

Hình thức học:

Online/ Offline

Khai giảng gần nhất :

05/09/2023

Địa Điểm :

Hà Nội - Hồ Chí Minh

Đối tượng:

Chủ spa hoặc chuyên viên muốn phát triển vị trí Quản lý

Thời gian học:

7 ngày

Hình thức học:

Online/ Offline

Khai giảng gần nhất :

30.06.2023

Địa Điểm :

Hà Nội - Hồ Chí Minh

Đối tượng:

Đã làm Chuyên viên hoặc Chủ Spa

Thời gian học:

7 ngày

Hình thức học:

Online/ Offline

Khai giảng gần nhất :

01.08.2023

Địa Điểm :

Hà Nội - Hồ Chí Minh